Styret

Dagens styre, valgt ved årsmøtet den 20. mars 2024

Formann: Tommy Hansen

Nestleder: Therese Olsen

Kasserer: Maja Oldervik

Styremedlem/Utleier: Ellen Nygård

Styremedlem: Edvard Kjørsvik

Styremedlem: Tom Pedersen

Styremedlem: Silje Iversen