Styret

Dagens styre, valgt ved årsmøtet den 23. mars 2022

Formann: Håvard Christensen

Kasserer: Trine Breivik

Utleier: Therese Olsen

Styremedlem: Line Vonheim

Styremedlem: Maja Oldervik

Styremedlem: Edvard Kjørsvik

Varamedlem: Per Christensen