Om laget

UL Håpet har adresse: Vannsletta 1, 8140 Inndyr

og organisasjonsnummer: 920 677 959

 

UL Håpet er et lag for og av innbyggerne på Inndyr. UL Håpet skal arbeide for å gi bygdas innbyggere et variert og interessant fritidstilbud samt et funksjonelt og nyttig lokale for leie og bruk. Gjennom felles arbeid for å nå dette målet vil UL Håpet og være med på å styrke samholdet mellom lokalbefolkningen og spesielt ungdommen.