Bli medlem

For å bli medlem må du betale inn kontingent til UL Håpet. Som betalende medlem får du muligheter til å leie ungdomshuset til redusert pris, du får stemmerett på årsmøter og du er med å støtte driften av vårt flotte ungdomshus.

Medlemskontingenten for 2023 er som følger:

Vanlig medlemskap                           kr. 150,-

Familiemedlemsskap                         kr. 250,- (Familie defineres her som inntil 2 voksne med barn inntil 16 år)

Kontingenten innbetales til konto 4609.20.02519 og husk å merk den med Kontingent for 2021 + ditt navn.

Du kan også betale med VIPPS til nr. 535333(bruk «Kjøp og salg»). Husk også her å merke med Kontingent for 2023 + ditt navn.

Les vedlagt info-skriv for nærmere informasjon om aktiviteter etc for våren 2023: Infoskriv med kontingent 2023_v2