Årsmøte 2023

11/03/23 18:00 - 19:00

Sakslisten er som følger:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av underskrivere i protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap/økonomi
5. Prisrevisjoner
6. Valg
7. Eventuelt

Saker under eventuelt skal meldes inn til styret senest 1 uke før årsmøtet.

I henhold til reglene er det bare registrerte medlemmer som har stemmerett i saker som tas opp til votering. Medlemskap kan tegnes på årsmøtet.

NB: Etter årsmøtet blir det dugnadsfest for alle som har deltatt på dugnad de siste årene.

Vi håper du har lyst til å delta i et aktivt ungdomslag som jobber for å gi Inndyrs befolkning både et godt og funksjonelt ungdomshus samt gode arrangementer.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.

 

Styret