Styret

Dagens styre, valgt ved årsmøtet den 11. mars 2020

Formann: Håvard Christensen

Nestformann: Per Christensen

Kasserer: Trine Breivik

Utleier: Therese Olsen

Styremedlem: Line Vonheim

Styremedlem: Maja Oldervik

Styremedlem: Edvard Kjørsvik