Styret

Dagens styre, valgt ved årsmøtet den 21. mars 2018

Formann: Håvard Christensen

Nestformann: Per Christensen

Kasserer: Trine Breivik

Utleier: Therese Olsen

Styremedlem: Line Vonheim

Styremedlem: Øyvind Jakobsen

Styremedlem: Edvard Kjørsvik